Odstránenie hemangiómov sklerotizačným laserom

Hemangióm je útvar červenej farby, ktorý vzniká na podkladezmnoženia ciev. Predpokladá sa, že najväčší vplyv na vznik hemangiómov majú slnečné lúče Na odtránenie hemangiómov využívame farbivový sklerotizačný laser vyvinutý špeciálne na liečbu rozšírených cievok.

Jednou z najväčších výhod laserovej liečby je fakt, že je bezkontaktná, čím sa  eliminujú všetky riziká súvisiace s prenosom infekcie. V citlivých lokalizáciách alebo u detí je možné výkon robiť v lokálnej anestézii (špeciálnym krémom). Výsledným efektom je optické zmiznutie  nežiadúceho červeného ložiska.

Aký je princíp účinku sklerotizačného laseru?

 Tento laser pôsobí na princípe selektívnej fototermolýzy. To znamená, že koherentný laserový lúč preniká kožou a absorbuje sa v okysličenom krvnom farbive, čo umožňuje selektívne pôsobenie na kožné cievky. Vlastné ošetrenie sa vykonáva v špeciálne upravenej miestnosti spĺňajúcej všetky hygienicko-bezpečnostné predpisy. V citlivých lokalizáciách, alebo u detí je možné výkon robiť v lokálnej anestézii (špeciálnym krémom).

Aký je výsledný efekt?

Výsledkom úspešnej liečby sklerotizačným laserom je optické zmiznutie  nežiadúceho červeného ložiska, ktoré by sa malo dostaviť po 6 týždňoch od zákroku. V niektorých prípadoch pri rozsiahlom náleze je nutné zákrok opakovať.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Kontaktujte nás

Sending

Plastičtí Chirurgové s.r.o © 2019

Log in with your credentials

Forgot your details?