Odstránenie jaziev

Pod pojmom chirurgicná revízia jazvy rozumieme úplne alebo častejšie čiastočné zmenšenie jazvy. Jednotlivé spôsoby revízie volíme podľa typu jazvy, jej príčiny a veľkosti ako aj podľa typu pacientovej pokožky. Dôležité je taktiež posúdiť či ide o operáciu vykonávanú z dôvodov kozmetických alebo z dôvodov funkčných.

Väčšina plastických chirurgov uprednostňuje rôzne nechirurgické spôsoby odstránenia jaziev (laser, dermabrázia, rôzne krémy). Napriek tomuto faktu je v niektorých prípadoch jedinou možnosťou liečby chirurgická revízia jazvy.

Jednotlivé spôsoby chirurgickej revízie jaziev

Excízia

Je to spôsob, pri ktorom chirurg odstráni (vyreže) časť jazvy čím zredukuje jej veľkosť. Tento spôsob používame najčastejšie u veľkých jaziev, ktoré nemôžu byť ošetrené inou (nechirurgickou) metódou.

Štepy a kožné náhražky

Kožné štepy používame najčastejšie pri liečbe kontraktúr a veľkých jaziev (jazvy po popáleninách či iných traumách). Ak na mieste poranenia nie je dostatok kože vhodnej na prekrytie rezu vzniknutého po odstránení pôvodnej jazvy, využívame kožné štepy. Kožné štepy získavame z takých častí pacientovho tela, kde sa nachádza zdravá pokožka. Táto zdravá pokožka musí zodpovedať farbou a kvalitou kože na miestu kam budeme štep prenášať.

Z-plastika a W-plastika

Z-plastika a W-plastika sú metódy využívané na liečbu kontraktúr a minimalizáciu viditeľnosti jazvy. Zvyčajne nie sú využívané na ličbu keloidných či hypertrofických jaziev. Tieto metódy spočívajú v umiestňovaní jaziev pozdĺž prirodzených línií kože.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Kontaktujte nás

Sending

Plastičtí Chirurgové s.r.o © 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?