Operácia očných viečok (Blepharoplastika)

Blefaroplastika je estetická operácia horných alebo dolných viečok, ktorá patrí v kozmetickej chirurgii k najčastéjším výkonom. Dosiahneme ňou odstránenie kožných previsov horných viečok a tiež vačkov a previsov dolných viečok. Takisto vyriešime nadbytok kože, predočnicového tuku a svalovú ochablosť viečok.

Aké zmeny viečok sú najčastejšou príčinou operácie?

Viečka nemajú podkožný tuk, ich koža je jemná, pohyblivá, vytvárajúca na povrchu pri-rodzené ohybové ryhy, ktoré sú v mladosti nenápadné a s odstupom času sa zvýrazňujú. Rokmi koža stráca svoju elasticitu, dochádza k previsu a uvoľneniu kože i svalových vlákien. Tieto zmeny vznikajú u všetkých ľudí, u niektorých však tento proces priebeh rýchlejšie, u iných pomalšie. Pod jemnou kožou horných aj dolných viečok sú často viditeľné vaky. Príčinou týchto zmien je vyhreznutie tuku. Tuk za očným bulbom vyplňuje očnicu a tvorí mäkkú výstelku pre očné bulby. Tukové vankúšiky majú predné výbežky na horných i dolných viečkach a práve tieto tvoria už spomínané vaky.

Na hornom viečku naviac vek spôsobí pokles vonkajšieho očné­ho kútika, vytiahnutá koža horného viečka vytvorí „zásterovitý” vzhľad a kryje tak vonkajší kútik a časť očnej štrbiny. Zmeny sú najnápadnejšie večer. U niektorých ľudí je tento proces spojený aj s poklesom obočia.

Na dolných viečkach sú najčastejšími zmenami opuchy a tzv. vaky a kruhy pod očami, ktoré sú viditeľné hlavne ráno.

Všeobecne môžeme teda zmeny na viečkach rozdeliť do 3 skupín:

  1. 1.Jednoduchý pokles viečka – ptóza.
  2. 2.Tukové výhrezy.
  3. 3.Kombinácia týchto zmien.

Aké sú najčastejšie príčiny poklesnutia viečok?

Ptóza horných víečok môže byť vrodená (kongenitálna), spôsobená nedostatočným vyvinutím zdvíhača viečka. Ďalej môže ísť o získanú ptózu, či už neurogénneho pôvodu (pri poškodení tvároveho nervu) alebo traumatického (úraz a poškodenie svalov viečka). Najčastejšou príčinou operácií viečok v kozmetickej chirurgii je však tzv. mechanická ptóza (pokles) viečok daná tiažou nadbytočného množstva kože s vyhreznutým tukom, vzniknutá v procese starnutia. Vyskytuje sa hlavne u ľudí po 35 roku života.

Čo je dôležité pred operáciou?

V rámci predoperačnej prípravy je potrebné vynechať 7-10 dní pred operáciou lieky, ktoré zvyšujú po­operačnú krvácavosť (napr. Aspirín, Acylpyrín) a všetky prí­pravky, vrátane liekov proti bolesti, ktoré kyselinu acetylsalicylovou obsahujú. Takisto nie sú vhodné niekteoré nesteroidné antirevmatiká (Brufen, Voltaren), ktoré sa v našej populácii veľmi často užívajú.

Dôležitá je pred operácíou aj správna životospráva, bez konzumácie alkoholu, narkotik a dráždivých látok. Fajčenie má negatívny vplyv na proces hojenia kvôli škodlivému účinku nikotínu na prekrvení tkanív.

Pred operací je tťaktiež dôležité vyšetrenie funkcie svalu viečka (m. levator palpebrae superioris). Podľa funkcie levátora prakticky rozlišujeme dve skupiny pacientov.
U prvnej skupiny, s dobrou funkciou levátora, je zdvíhanie viečka väčšie než 10 mm a ptóza je menšía ako 3 mm.
Druhá skupina s obmedzenou funkciou levá­tora má zdvíhanie viečka menšie ako 10 mm a ptóza je väčšia ako 3 mm, pričom táto skupina vyžaduje už vačši zásah, postihujúci aj väzivový obal svalu.ho viečka.

Ako prebieha samotná operácia?

V princípe možme vykonávať blefaroplastiku horných alebo dolných viečok, prípadne oboch, vtedy však volíme najprv operáciu horných viečok a v časovom odstupe 2-3 mesiacov následne pristupujeme ku korekcii dolných viečok.

Pri operaci si operatér vyznačí celkový prebytok kože a potom viečka znecitliví miestnym anestetikom. Odstrání prebytok kože a s citom aj prebytok tukových vankúšikov pod kruhovým očným svalom, ktorý se podľa potreby taktiež upravuje. Vzniknutá jazva horného viečka pri otvorených očiach nie je viditeľná. Pri operácii dolných viečok je rez vedený tesne pod jeho horným okrajom, takže ani tu nie je jazva neskôr nápadná. Pokiaľ se jedná iba o nadbytok tukového tkániva dolných viečok, je možné viesť rez takisto cez spojovku (transkonjuktiválne), takže nie je vôbec patrný.

Operácia a pooperačný priebeh sú nebolestivé, klient odchádza domov po odstránení obväzu. Rany si doma ošetreuje sám jednoduchým spôsobom. Stehy vyberáme týždeň po operácii. Dovtedy trvá i rekonvalescencia. Drobné opuchy a modrinky môžu pretrvávať 2 týždne a dajú sa kryť make-upom.

Aké sú výsledky a riziká operácie?

Nakoľko technika operácie horných viečok je odlišná od techniky operácie dolných viečok, pooperačný priebeh po horných viečkach je jednoduchší. Po operácii sa môžu objaviť mierne asymetrie spôsobené väčšinou odlišným tonusom svaloviny viečok pravej a ľavej strany, ktorý však nedokážeme ovplyvniť. Ak je asymetria spôsobená rukou chirurga, korekcia je možná . Na dolných viečkach sú krvné výrony výraznejšie. Prechodne sa môže vyskytúť pokles viečka, hlavne u slabšaj svaloviny viečka. Stav sa sám upraví asi o 2 týždne.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Kontaktujte nás

Sending

Plastičtí Chirurgové s.r.o © 2019

Log in with your credentials

Forgot your details?