Zväčšenie prsníkov (Augmentácia)

Súčasná medicína ponúka riešenie ženám, ktoré nie sú spokojné s veľkosťou svojich prsníkov. Augmetácia prsníkov alebo odborne nazývaná augmentačná mammaplastika je spôsob zväčšenia prsníkov pomocou prsníkových implantátov.

Anatómia prsníka

Prsník je tvorený tukovým tkanivom, mliečnou žľazou a väzivom. Pod samotným prsníkom sa nachádza malý a veľký prsný sval. Tvar prsníka je čiastočne daný pružnosťou kože pokrývajúcej prsník. Počas tehotenstva dochádza k dočasnému zväčšeniu mliečnej žľazy, čo má za následok roztiahnutie kožného krytu. Tomuto faktu sa pripisuje najväčší význam z hľadiska zmeny tvaru prsníka po dojčení či tehotenstve.

Pre koho je vhodná augmentácia prsníkov?

Zväčšenie prsníkov je operácia, ktorú si každá žena musí dobre premyslieť. Rozhodnutie podstúpiť túto operáciu by malo byť pevné a pacientka by sa preňho mala rozhodnúť sama bez prílišného ovplyvňovania okolím. Ide o zákrok vyžadujúci relatívne dobré fyzické zdravie pacientky, preto je nevyhnutné predoperačné vyšetrenie.

Najčastejšie uvádzanými dôvodmi augmentácie prsníkov sú:

  • nespokojnosť s veľkosťou prsníkov
  • zmenšenie prsníkov alebo zmena ich tvaru a pevnosti ako následok dojčenia
  • zmenšenie prsníkov alebo zmena ich tvaru a pevnosti ako následok redukcie hmotnosti
  • výrazná asymetria prsníkov (jeden prsník výrazne menší ako druhý)

Aké druhy prsníkových implantátov existujú?

V súčasnosti je na trhu mnoho druhov prsníkových implantátov. Z praktického hĺadiska ich delíme podľa druhu ich náplne, podľa tvaru a podľa povrchu implantátu.
Podľa druhu náplne sa používajú implantáty plnenégélom a implantáty plnené soľným roztokom (používané najmä v USA). U nás sa používajú takmer výhradne implantáty plnené silikónovým gélom. Silikón najvernejšie napodobňuje konzistenciu, pohmat a pohyb prirodzeného prsníka.

Podľa tvaru ich delíme na okrúhleanatomicky tvarované. Voľba najvhodnejšieho tvaru je závislá na požadovanom výslednom efekte. Pri použití okrúhlych implantátov je hranica medzi implantátom a prirodzeným tkanivom prsníka viditeľnejšia a prsník má nápadne okrúhly tvar. Pri použití anatomicky tvarovaných implantátov je výsledný tvar prsníkov ako aj ich sklon prirodzenejší. Výber tvaru implantátov je teda závislý na tvare prsníkov, ktorý si pacientka želá dosiahnuť ako aj  na dohode s plastickým chirurgom.

Podľa druhu povrchu sa implantáty delia na hladkétextúrované. Dnes sa však používajú výhradne textúrované implantáty. Textúrované implantáty vykazujú menšie riziko vzniku kapsulárnej kontraktúry (viď komplikácie) ako implantáty s hladkým povrchom.

Ako prebieha samotná operácia?

Zväčšenie prsníkov je operácia, ktorá sa najčastejšie vykonáva v celkovej anestézii. Operácia trvá 1-2 hodiny a nutnosť a dĺžka následnej hospitalizácie závisí na zvyklostiach konkrétneho pracoviska. Od pôvodného tvaru prsníkov, ich veľkosti, výšky a proporcionality postavy ako aj požadovaného tvaru a veľkosti prsníkov závisí rozhodnutie o technike operácie a druhu implantátu.

Rez, ktorým sa implantát vkladá by mal byť vedený čo najnenápadnejšie. Snahou je čo najmenšia postoperačná jazva a jej minimálna viditeľnosť.

Rez môže byť vedený:

  • v podpazuší
  • v záhybe pod prsníkom
  • okolo prsnej bradavky

Každý z týchto spôsobov vedenia rezu má svoje výhody. Najčastejšie používaným spôsobom sa stal rez v záhybe pod prsníkom. Plastický chirurg rozhodne o najvhodnejšom spôsobe vedenia rezu v závislosti od želaného výsledku a proporciách pacientky.

Druhým krokom tejto operácie je tupá preparácia tkaniva a vytvorenie kapsy, do ktorej je následne vložený implantát. Umiestnenie implantátu je možné pod žlazou (subglandulárne) alebo pod prsným svalom (submuskulárne).

Rozhodnutie o najvhodnejšom umiestnení pre danú pacientku je prísne individuálne. Rozhodujúcim faktorom je pritom dostatočné množstvo tkaniva na prekrytie implantátu. Tkanivo by malo prekryť celý implantát. V opačnom prípade je vysoké riziko,že hranice implantátu budú viditeľné a prsník tak bude pôsobiť umelo a neprirodzene. Týmto kritériom je teda daná aj možnosť výberu správnej veľkosti prsníkového implantátu. Ak bude implantát väčší je nutné posúdiť či je množstvo tkaniva potrebné na jeho prekrytie dostatočné. V opačnom prípade pacientka opäť riskuje viditeľnosť a hmatateľnosť implantátu a celkovo neprirodzene vyzerajúce poprsie.

Posledným krokom je zavedenie drénu na odvádzanie krvi či prípadnej sekrécie a zašitie okrajov rany. Stehy vyberáme väčšinou po 7 – 10 dňoch.

Po operácii..

Pooperačná bolesť je najväčšia prvý až tretí pooperačný deň. Bolesť je možné zmierňovať rôznymi druhmi analgetík. Niekoĺko dní po zákroku je pacientka unavenejšia a prsníky sú opuchnuté a citlivé na dotyk. Pri umiestnení implantátov pod sval je dĺžka rekonvalescencie dlhšia.

Na niektorých pracoviskách je zaužívané preventívne podávanie antibiotík vzhľadom na zvýšené riziko vzniku infekcie v prítomnosti cudzieho telesa.

Po operácii je nevyhnutné nosenie špeciálnej podprsenky po dobu 4-8 týždňov.

Kontroly u Vášho plastického chirurga sú vhodné po 4, a po 12-tich týždňoch a  po 1 roku od prevedenia operácie.

Práceneschopnosť..

Po augmentačnej mammaplastike je potrebné počítať približne s 2 týždňamipráceneschopnosti ako aj s obmedzením vykonávania bežných každodenných aktivít počas tejto doby.

Možné komplikácie

Ako každá operácia, aj zväčšenie prsníkov prináša so sebou určité riziká. Okrem všeobecných operačných komplikácií (infekcia, krvácanie, tvorba hypertrofických alebo keloidných jaziev) a komplikácií sprevádzajúcich každú celkovú anestéziu (pľúcna embólia) je nutné spomenúť aj komplikácie typické konkrétne pre túto operáciu. Najčastejšie ide o vznik kapsulárnej kontraktúry a vypudenie implantátu.

Kapsulárna kontraktúra je naojobávanejšou komplikáciou tejto operácie. Ide o sťahovanie vytvorenej väzivovej kapsy. Táto komplikácia sa prejaví bolestivosťou prsníka, jeho tvrdnutím či zmenou jeho konzistencie. Vytvorenie dostatočne veľkej kapsy na uloženie implantátu a použitie texturovaných implantátov znižujú riziko vzniku kapsulárnej kontrektúry. Riešením tejto komplikácie je chirurgické uvoľnenie kontraktúry, premiestnenie či dokonca odstránenie implantátu.

Augmentácia prsníkov a dojčenie

Augmentácia prsníkov neovplyvňuje možnosť dojčenia. Je tomu tak vďaka skutočnosti, že pri správne vykonanom zákroku ostáva mliečna žľaza neporušená.. Je dokázané, že medzi dojčením s implantátmi a bez nich nie je žiaden rozdiel. Je však veľmi dôležité premyslieť si všetky výhody a riziká operácie a v prípade plánovania tehotenstva v blízkej budúcnosti je hodné zváženia či s ňou nepočkať na obdobie po dokončení dojčenia. V prípade, že sa rozhodnete pre operáciu pred otehotnením je vhodné prekonzultovať túto skutočnosť s Vašim plastickým chirurgom.

Implantáty a výskyt rakoviny prsníka

Doterajšie štúdie na popredných svetových klinikách potvrdili, že prsníkové implantátynemajú žiaden vplyv na výskyt rakoviny prsníka.

Život s implantátmi alebo ako dlho môžu byť implantáty v ľudskom organizme?

Každá žena podstupujúca augmentáciu prsníkov musí počítať s faktom, že životnosť prsníkových implantátov je obmedzená. Väčšina dnes používaných implantátov má životnosť 10-15 rokov. Po uplynutí tejto doby je zvýšené riziko ruptúry implantátu a preto je nutné počítať s prípadou výmenou implantátov.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Kontaktujte nás

Sending

Plastičtí Chirurgové s.r.o © 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?